logo Gladheidsbestrijding

Bij totaalonderhoud van een terrein hoort ook dat wij ervoor zorgen dat uw bedrijfsterrein of uw appartementencomplex ook bij vorst en sneeuw toegankelijk blijft. Star Landscaping bestrijdt gladheid door te strooien (ook preventief) en sneeuw te ruimen. Gladheidsbestrijding kan deel uitmaken van uw onderhoudscontract, maar u kunt er ook aparte afspraken met ons over maken.


Gallery