Wij werken volgens erkende normenCertificeringen

https://starlandscaping.nl/wp-content/uploads/2022/01/vca2-160x160.jpg

TUV VCA**

Sinds 2020 zijn we als bedrijf gecertificeerd voor VCA **.

VCA staat voor “VGM Checklist Aannemers” en dient als basis voor een veiligheidsmanagementsysteem. Het stelt aan de organisatie een aantal eisen en geeft een basis van waaruit het beleid voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu verder kan groeien.

TUV ISO 9001

Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen, tuinen en cultuurtechnische werken.

https://starlandscaping.nl/wp-content/uploads/2022/01/iso_9001-160x160.png
https://starlandscaping.nl/wp-content/uploads/2022/03/Logo-groenkeur-e1646644250413.png

BRL Groenkeur

Een Groenkeur-aannemer staat voor duurzaamheid, kwaliteit en vakmanschap.

Het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector. Het Groenkeur keurmerk is gekoppeld aan ISO 9001. Stichting Groenkeur beheert verschillende schema’s voor bedrijven, producten en personen, allemaal gerelateerd aan werkzaamheden gericht op openbare- of semi-openbare ruimten zoals: terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen/sportvelden, landschappen, en op of langs (water)wegen/watergangen.

Milieu Barometer Organisatie

De Milieubarometer wordt door ons gebruikt om onze CO2 footprint in kaart te brengen. 

https://starlandscaping.nl/wp-content/uploads/2022/01/MilieubarometerORGANISATIE_embleem_LR_FC-160x160.jpg

Wet Natuurbescherming niveau 2

Wij zijn in het bezit van de certificering zorgvuldig handelen wet natuurbescherming niveau 2 opzichter/ uitvoerder bestendig beheer.

CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een managementinstrument voor organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Hierbij gaat het om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten.

Star Landscaping wil zijn doelstellingen realiseren en actief en aantoonbaar deelnemen aan gerelateerde initiatieven op het gebied van CO2-reductie.

Wij streven naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, om van daaruit een voortdurende verbetering van het emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de medewerkers op de te reduceren emissies van onze bedrijfsactiviteiten te realiseren.

In bijgevoegde documenten vindt u meer informatie hierover.

Contactgegevens

0485 - 21 53 09
info@starlandscaping.nl
Lange Oijen 14 5433 NG Katwijk (Cuijk)

Nood nummer